Célunk, hogy megismertessük és megszerettessük a magyar népi kultúrát a Tatabányán és környékén élőkkel.


Jön!
Forgórózsa Népművészeti Központ
jubileumi gálaműsora

Június 11.

Üdvözlünk központunk weboldalán!

A Forgórózsa Népművészeti Központot 2012 szeptemberében alapítottuk azzal a céllal, hogy a Tatabányán és környékén élőkkel, elsősorban gyermekekkel és fiatalokkal megismertessük és megszerettessük a magyar és nemzetiségi népi kultúra különböző területeit, a folklórtól a tárgyalkotó népművészetig; a magyar nemzeti értékeket, a művelődéstörténettől a néprajzig. A központ megalapításában és a helyszín kialakításában mintegy tíz család vett részt, olyanok, akiknek fontos volt, hogy gyermekeik, fiataljaik, családtagjaik táncolhassanak, énekelhessenek, zenélhessenek, részt vehessenek rendszeres kézműves foglalkozásokon.

A központ összefogással újult, szépült, ki fizikai munkával, ki ötletekkel, ki alapanyagok vásárlásával vett részt a közös munkában és a kalákában végzett tevékenységekben. A központ lerobbant épületét, a Gellért tér 7-es szám alatt, Nagy László, akkori katolikus plébános bocsájtotta rendelkezésünkre, akire ma is hálával gondolunk. Jelenleg az Árpád utca 2/a szám alatt működünk, illetve a város különböző pontjain, művelődési házakban, iskolákban tartjuk a próbákat, foglalkozásokat.

A központ működésének alapja az a gondolat, hogy a népi kultúrában minden mindennel összefügg, örök körforgásban van. Egy olyan belső világot igyekeztünk megvalósítani, ahol a résztvevők a népzene, népi ének, néptánc, a tárgyalkotó népművészet területein egyaránt tevékenykednek, összhangba kerülnek bennük az egyéni és közösségi tevékenységek, élmények. A szövő, fafaragó gyermek táncol, zenél, a táncosok közül sokan énekre, kosárfonásra, hegedülni, citerázni jártak és járnak. A nagy rendezvényeken megélt élmények teljes ez a kör. A népszokások együttes megélése, családi táncházak, közös éneklések, zenélések, kirándulások (pl.: gyógynövény-túra), táborok, fesztiválok hangulata örök élmény és emlék marad azok számára, akik ezeken részt vettek akár szervezőként, szereplőként, vagy aktív nézőként.

Rendszeres és időszaki programjainkat, foglalkozásainkat elsősorban  gyermekek számára szervezzük, de minden szakterületen várjuk az érdeklődő felnőtteket is.
Olyan családi programokban is gondolkodunk, ahol gyerekek és felnőttek együtt szórakozhatnak, táncolhatnak, énekelhetnek, kézműveskedhetnek.
 Fontosnak tartjuk a velünk élő nemzetiségek kultúráját is, különös tekintettel bánhidai vonzáskörzetünkre, a helyi szlovákság népművészetének bemutatása is szívügyünk. Szeretnénk a városban, a megyében élő pedagógusokat, művelődésszervezőket is bevonni a magyar népi kultúra továbbadásának ügyébe, ezért a jövőben szakmai-módszertani bázisként is kívánunk működni, képzéseink, módszertani programjaink is ezt a célt szolgálják majd. Mivel központunk önfenntartó, a foglalkozásokért térítési díjat is kérünk, de sokféle kedvezmény is igénybe vehető.
Az itt közreadott hagyományőrzők tízparancsolatát központunk vezérelvének tekintjük és ennek szellemében kívánunk tevékenykedni.
Várjuk Önt és családját foglalkozásainkra, programjainkra!

Kedves Gyerekek!

Minden tanév kezdete jó lehetőség arra, hogy felelevenítsétek magatokban a „Hagyományőrzők Tízparancsolatát”. Vegye mindenki fontolóra a felsoroltakat, és törekedjetek minél inkább azoknak megfelelően tölteni a mindennapjaitokat, azokhoz igazodva viselkedni nem csak otthon, vagy a barátaitokkal, hanem bárkivel, akivel az élet összehoz akár egyetlen percre is!Tisztelt Szülők, Felnőttek!

Mi magunk már javában benne élünk ezekben a törekvésekben, de nem árt nekünk sem az alábbiak átgondolása. Elsősorban magunk segíthetjük hozzá gyermekeinket, akár más gyermekét is ahhoz, hogy minél jobb emberek lehessenek! Nagyon fontos, hogy tartozzanak egy, vagy akár több közösségbe is, ahol a mi törekvéseinkhez hasonlóan tudást, élményt, nevelést kaphatnak

A hagyományőrzők tízparancsolata

I. Hű szívemmel, tetteimmel vagyok örököse hazám, szülőföldem hagyományainak.

II. Választok magamnak egy nemzeti hőst, akit példaként elfogadok.


III. Törekszem szülőföldem tájainak, értékeinek felfedezésére és ebben másokat is segítek.


IV. Kitartóan erősítem a szeretetet, amely családomhoz, barátaimhoz, védenceimhez fűz.


V. Jellememet magam is alakítom, adott szavamhoz hűséges maradok.
VI. Mindenütt segítek, ahol szükség van rám.


VII. Építem, erősítem azt a közösséget, ahová tartozom, ahol számítanak rám.


VIII. Védem a természetet, a tisztaságot.


IX. Igyekszem meglátni az igazságot, és bátor leszek, ha a gyengék, a kigyúnyoltak mellé kell állnom.


X. Olyan, gyökereimhez tartozó örökséget választok, amelynek megértem, elfogadom üzenetét.

Legújabb híreink